Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Quỳnh Hội

Quỳnh Phụ - Thái Bình
thcsquynhhoi@gmail.com